Wijziging Datums

Lees de mededeling.

AMIE-Actueel

1 Bepaalde activiteiten moeten soms extra onder de aandacht gebracht worden.

Het Groot(ouder) kind toernooi op zondag 23 juni van 13.00 -16.00 uur Het toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met TCO en is bedoeld voor alle Opa’s, Oma’s, vaders, moeders met kinderen of kleinkinderen (leeftijd vanaf ca. 8 jaar tot 16 jaar) De kosten bedragen slechts 2,50 euro per koppel De inschrijflijst hangt op het prikbord van TCO

2 Datum wijziging Fietstocht naar 18 augustus 2019

Deelname is mogelijk voor leden en niet leden van TC AMIE De inschrijving bedraagt 20,00 euro per persoon. Inbegrepen is de Fietstocht en als afsluiting een volledig verzorgde BBQ. De BBQ wordt gehouden aan de Veenweg 200a te Den Haag De inschrijving is pas geldig als je hebt betaald! De inschrijflijst met enveloppen komt op 3 juli op het prikbord te hangen.

3 Onze voorzitter van de Technische Commissie Marion Brekelmans gaat TC AMIE verlaten. Aangezien Marion heel veel werkzaamheden heeft verricht en het bestuur alle activiteiten wil laten doorgaan, zijn wij op zoek naar leden, die bereid zijn een deel van de taken op zich te nemen. Dus wie komt zich melden?

Neemt dan contact op met Koos v. d. Kleij (mob. 06-19722600)

Namens het Bestuur van TC AMIE Erwin Klatt secretaris