AFHANGREGELS TENNISCLUB AMIE

Nadat je de contributie betaald hebt wordt je parkkaart geactiveerd. De banen zijn elektronisch te reserveren. Om een baan te reserveren is het doorhalen van een geldige parkkaart voldoende. De eerste keer dat je de parkkaart gebruikt wordt er een foto gemaakt. Alleen met een geldige parkkaart kun je een speeltijd reserveren. Een parkkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar!

Neem dus altijd je parkkaart mee! Er zijn geen reserve parkkaarten beschikbaar.

Om een tennisbaan te reserveren dien je minimaal 2 (geldige) parkkaarten door de kaartlezer te halen. Alleen kun je geen baan reserveren. Je kunt het snelste afhangen door de parkkaarten van degenen waar je mee gaat spelen te verzamelen en deze achter elkaar door het apparaat te halen. (Vergeet niet deze na het reserveren weer terug te geven). Hierna druk je op baankeuze. Je krijgt dan het scherm met de beschikbare banen.
De banen met een groen icoon ervoor zijn de AMIE-banen de banen met een andere kleur zijn de banen waarop kan worden gezworven. Op deze banen heb je geen recht en mag je alleen reserveren als ze vrij zijn. Zodra de “eigenaar” van deze baan komt dien je de baan direct te verlaten. Het is niet toegestaan om op niet verhuurde banen te spelen.
Als je een baan gekozen hebt, leg je, je keuze vast door op “reserveren” te drukken. Vervolgens verschijnt de bevestiging in het scherm met de begin en eindtijd van de speelduur. Komt de bevestiging niet dan is er iets fout gegaan en moet je opnieuw beginnen.

Speeltijd:
Reserveer je met 4 personen dan mag je tenminste 45 minuten spelen. Reserveer je met 2 of 3 personen dan mag je tenminste 30 minuten spelen. Speelt er een lid van een andere vereniging mee dan telt deze niet mee in de speeltijd. Voor de competitie, ladder, tossdagen, lessen en toernooien worden banen gereserveerd door het bestuur en deze zijn dan niet beschikbaar voor vrij spelen.

Als spelers een baan hebben gereserveerd dan kunnen zij wijzigingen aanbrengen zolang de speelduur nog niet is beëindigd. Bij singles kunnen spelers worden toegevoegd waarbij de speelduur wordt aangepast als dat mogelijk is.

Kijk hier voor op de pagina banenschema.

1. Een lid mag alleen voor (max. 3) medeleden reserveren wanneer al die leden met hun parkkaart op het park aanwezig zijn (en blijven).

2. Als je speelperiode voorbij is en je wordt er niet afgehaald mag je doorspelen op die baan.

3. Een volgende speelperiode gaat pas in na een pauze van minimaal 5 minuten, eerder wordt je parkkaart niet geaccepteerd!

4. Tijdens drukte vragen wij je om liever niet te singelen. Dan moeten anderen nog langer wachten.

5. Bij les, competitie of ladderwedstrijd mag je een half uur voor en na je les of competitietijd niet afhangen.

6. Bij gelijktijdige aankomst bij het afhangscherm (en bij doorspelen op een andere baan) rekenen wij op ieders sportiviteit om leden die nog niet gespeeld hebben te laten voorgaan.

7. Is er gereserveerd met 3 spelers mag je een 4e speler niet weigeren .

8. Alleen kun je geen baan reserveren,

9. Meespelen:
Heb je met twee parkkaarten afgehangen en komen er leden die met je mee willen spelen, dan moet je het oranje vakje waar je naam in staat aanraken. De namen en foto’s verschijnen, druk op “meespelen”. Je kunt dan de parkkaartjes van de nieuwe speler(s) door het apparaat halen. De eindtijd wordt aangepast voor zover dat mogelijk is. Dit kan alleen binnen 5 minuten!
10. Beëindigen.

Als je van de baan gaat voordat je speeltijd is verstreken moet je de baan weer vrijgeven door je parkkaart door het apparaat te halen en daarna op “wedstrijd annuleren” te drukken.