Nieuws

Nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 7 december is het nieuwe bestuur gekozen. Als voorzitter is Frans Booij op de plaats van Koos van der Kleij gekomen. Erwin Klatt wordt opgevolgd door Tineke Lelieveld. En Toon ten Hengel wordt penningmeester. Hiermee heeft AMIE weer een voltallig bestuur en kunnen we met een gerust hart het nieuwe jaar tegemoet zien.

Eindtournooi 2022

Met voortreffelijk tennisweer hebben we ons AMIE-seizoen met een goed bezocht, sportief en gezellig evenement mogen afsluiten.

Onze voorzitter deed het welkomstwoord, waarna de wedstrijden konden beginnen.

De indeling van de poules bleek dit jaar voor een gelijkwaardig spel gezorgd te hebben. Dit resulteerde in enkele nieuwe winnende koppels.

Tussendoor kon men genieten van een eigen lunch of de door Court15 verzorgde lunch. Na afloop van alle wedstrijden kon Loekie de balans opmaken. In poule C waren er 2 koppels gelijk geëindigd, zodat het puntensaldo de doorslag gaf.

Winnaars van het Eindtoernooi 2022:

Poule A Henny Rooy en Jaap Peys

Poule B Ton Storre en Joke Kouwenhoven

Poule C Marianne van den Oever en José Remmerswaal

Poule D Rita en Dick Houweling

De voorzitter reikte de bekers uit met extra prijzen, die voornamelijk door sponsoren waren verkregen en erg in de smaak vielen. Onze dank gaat uit naar de betreffende sponsoren.

Daarna werden de 3 jubilarissen door de voorzitter in het zonnetje gezet. Na afloop waren er nog bitterballen en ander hapjes voor de aanwezigen.

Tot slot deed de voorzitter nogmaals een oproep om een opvolger (m/v) te vinden. De middag eindigde hierna.

Wij danken allen die meespeelden en/of hielpen om het seizoen 2022 met o.a. dit Eindtoernooi een mooie plek in het collectieve geheugen te hebben bezorgd.

Alle winnaar ontvangen nog bericht wanneer de bekers met de namen erop vermeld, kunnen worden afgehaald.

En dan als laatste, waar we allemaal naar hebben uitgekeken: de foto’s! Met dank aan Ruud Stoop onze fotograaf.

Baan etiquette

AMIE-Actueel 1

Wanneer men iemand wil introduceren, dan zal de introducé gewoon ingeschreven moeten worden. 

Wel moet men dan een mail naar José Remmerswaal, onze penningmeester, sturen () en daarin moet je naam, de naam van de introducé en de speeldatum genoemd worden.

Ook zal men dan 5,00 euro over moeten maken naar de penningmeester van TC AMIE rek.nr. NL58INGB0003554608.

Eens per maand controleren wij de introducés.

Ik kreeg een overzicht onder mijn ogen over het aantal introducés. Van de mogelijkheid om met een ander, dan een lid van TC AMIE, te spelen werd en wordt veel gebruik gemaakt. Echter ook hieraan zijn voorwaarden gekoppeld. Zie pag. 8 van de Jaargids. Na maximaal 5 keer te hebben geïntroduceerd, kan men dezelfde persoon niet meer introduceren en zal de persoon lid moeten worden om te kunnen blijven spelen.

————————————————————–

AMIE-Actueel 2

Nog steeds zien we dat er niet op de juiste manier wordt ingeschreven. 2 en 3 personen spelen 45 minuten en 4 personen spelen 60 minuten. Dus nogmaals de juiste volgorde.

basis regel: inschrijven altijd om 9.00 uur (Niet om 9.15  en 9.30 uur)

reserveren op een lege baan: Als je gaat reserveren en er staan nog geen reserveringen op de betreffende baan, 

dan kies je een starttijd van 9.00 uur of 10.00 uur.

Aansluiten / reserveren als er al andere reserveringen staan:

de volgende basis regel is AANSLUITEN!

Als 2 of 3 personen het eerst reserveren van 9.00 – 9.45 uur, dan wordt de volgende reservering

voor zowel 2 of 3 of 4 personen dus vanaf 9.45 uur en daarna aansluiten.

Eén uur vrijhouden: Als je later op de ochtend wilt tennissen, dan is het verzoek om één uur tussen jouw reservering en de voorgaande reservering te houden.

———————————————————-

AMIE-Actueel 3

Willen jullie er rekening mee houden dat het niet is toegestaan om vooraf twee reserveringen te maken in één dagdeel! Wat is wel toegestaan?

Je speelt je reservering totdat je eraf wordt gehaald, (want is er geen reservering achter jou, dan mag je op de baan blijven spelen.) Maar word je eraf gehaald en wil je toch nog spelen, dan moet je 5 minuten wachten en kan je je opnieuw inschrijven op een vrije baan. 

Spelen in een ochtend en een middag, mag wel vooraf worden ingeschreven. 

Zoek op de website:

AMIE actueel

Onze sponsoren
overdamlogo
Sport 2000 Voorburg
Pendoo