contributie

De contributie voor 2022 bedraagt €142,50 inclusief parkkaart!

De contributie dient voor 31 januari van elk jaar te zijn bijgeschreven op IBAN NL58INGB0003554608 t.n.v. Tennisclub AMIE te Leidschendam. (Als je te laat betaalt komt er € 5,- extra bij voor administratiekosten.)

Let op:

Het beëindigen van het lidmaatschap dient vóór 1 november te geschieden en kan alléén per mail bij de Secretaris mailadres: secretaris@tennisclub-amie.nl.

Contributiebedragen 2022:
Inschrijfgeld: € 12,50
Contributie: € 135,00
Parkkaart: € 7,50
Totaal: € 142,50

(U betaald slechts eenmaal de parkkaart ook als u bij twee verenigingen lid bent).

Ziekenregeling € 10,00

Slapend lid: € 10,00 wanneer men weer gaat spelen tijdens het seizoen dan wordt per volle maand een bedrag ad € 17,00 berekend.

Donateur: € 10,00

Slapende leden


Voor leden, die door omstandigheden het zomerseizoen niet kunnen spelen, is er een mogelijkheid om slapend lid te zijn. Dit lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en het is dus niet mogelijk tussentijds spelend lid te worden. De kosten hiervoor bedragen € 10,-.  1 keer per jaar de Jaargids en je plaats blijft gereserveerd. Dit moet wel worden opgegeven vóór 1 november.

Zieken en Gebleseerden
Leden, die tijdens een speelseizoen langdurig ziek of geblesseerd zijn (minimaal 3 maanden), kunnen in aanmerking komen voor reductie op de contributie van het volgend seizoen. De voorwaarde is wel, dat je zo snel mogelijk je parkkaart inlevert bij (of opstuurt naar) de penningmeester, met daarbij een gedateerd briefje, waarin je de reden vermeldt, waarom je niet meer kunt spelen. De datum van inlevering geldt voor het ingaan van de reductie.

Opzeggen lidmaatschap: Alleen via de email naar de secretaris!