contributie

De contributie voor 2024 bedraagt €165,00.

De contributie dient voor 31 januari van elk jaar te zijn bijgeschreven op IBAN NL58INGB0003554608 t.n.v. Tennisclub AMIE te Leidschendam. (Als je te laat betaalt komt er € 10,- per maand extra bij voor administratiekosten.)

Let op:

Het beëindigen van het lidmaatschap dient vóór 1 november te geschieden en kan alléén per mail bij de ledenadministratie het adres is: .

Donateur: € 20,00

Niet spelend lid
Voor leden, die door omstandigheden het zomerseizoen niet kunnen spelen, is er een mogelijkheid om voor 1 jaar niet spelend lid te zijn. De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Dit moet wel worden opgegeven vóór 1 november.

Zieken en Geblesseerden
Leden, die tijdens een speelseizoen langdurig ziek of geblesseerd zijn (minimaal 3 maanden), kunnen in aanmerking komen voor reductie op de contributie van het volgend seizoen. De voorwaarde is wel, dat je zo snel mogelijk je de penningmeester, een gedateerd briefje stuurt, waarin je de reden vermeldt, waarom je niet meer kunt spelen. De datum van inlevering geldt voor het ingaan van de reductie.

Opzeggen lidmaatschap: Alleen via de mail naar de ledenadministratie!

Zoek op de website:

AMIE actueel

Onze sponsoren
overdamlogo
Sport 2000 Voorburg
Pendoo