Baan etiquette

AMIE-Actueel 1

Wanneer men iemand wil introduceren, dan zal de introducé gewoon ingeschreven moeten worden. 

Wel moet men dan een mail naar José Remmerswaal, onze penningmeester, sturen () en daarin moet je naam, de naam van de introducé en de speeldatum genoemd worden.

Ook zal men dan 5,00 euro over moeten maken naar de penningmeester van TC AMIE rek.nr. NL58INGB0003554608.

Eens per maand controleren wij de introducés.

Ik kreeg een overzicht onder mijn ogen over het aantal introducés. Van de mogelijkheid om met een ander, dan een lid van TC AMIE, te spelen werd en wordt veel gebruik gemaakt. Echter ook hieraan zijn voorwaarden gekoppeld. Zie pag. 8 van de Jaargids. Na maximaal 5 keer te hebben geïntroduceerd, kan men dezelfde persoon niet meer introduceren en zal de persoon lid moeten worden om te kunnen blijven spelen.

————————————————————–

AMIE-Actueel 2

Nog steeds zien we dat er niet op de juiste manier wordt ingeschreven. 2 en 3 personen spelen 45 minuten en 4 personen spelen 60 minuten. Dus nogmaals de juiste volgorde.

basis regel: inschrijven altijd om 9.00 uur (Niet om 9.15  en 9.30 uur)

reserveren op een lege baan: Als je gaat reserveren en er staan nog geen reserveringen op de betreffende baan, 

dan kies je een starttijd van 9.00 uur of 10.00 uur.

Aansluiten / reserveren als er al andere reserveringen staan:

de volgende basis regel is AANSLUITEN!

Als 2 of 3 personen het eerst reserveren van 9.00 – 9.45 uur, dan wordt de volgende reservering

voor zowel 2 of 3 of 4 personen dus vanaf 9.45 uur en daarna aansluiten.

Eén uur vrijhouden: Als je later op de ochtend wilt tennissen, dan is het verzoek om één uur tussen jouw reservering en de voorgaande reservering te houden.

———————————————————-

AMIE-Actueel 3

Willen jullie er rekening mee houden dat het niet is toegestaan om vooraf twee reserveringen te maken in één dagdeel! Wat is wel toegestaan?

Je speelt je reservering totdat je eraf wordt gehaald, (want is er geen reservering achter jou, dan mag je op de baan blijven spelen.) Maar word je eraf gehaald en wil je toch nog spelen, dan moet je 5 minuten wachten en kan je je opnieuw inschrijven op een vrije baan. 

Spelen in een ochtend en een middag, mag wel vooraf worden ingeschreven. 

Zoek op de website:

AMIE actueel

Onze sponsoren
overdamlogo
Sport 2000 Voorburg
Pendoo