Contributie verhoging 2022

Voor 2022 is de contributie verhoogd met 10,00 Euro. Willen de leden, die de verhoging nog niet overgemaakt hebben dit alsnog doen en storten op bankrekening NL58 INGB 000 355 46 08 t.n.v. de Tennisclub-Amie te Leidschendam.

De Jaargids kon men onlangs ophalen, helaas zijn nog veel exemplaren niet meegenomen, maar u kunt de Jaargids ook zelf pakken als u op Overdam bent. De Jaargidsen staan op alfabet.