Zwerven

Beste leden van AMIE en TCO/TVK,


De besturen van AMIE en TCO/TVK hebben in de afgelopen periode meerdere malen gesproken over
mogelijkheden om het tennis voor hun leden nog aantrekkelijker te maken zonder dat dit ten koste
gaat van de beschikbaarheid van de banen voor de eigen leden. Het idee van ‘zwerven’ kwam ter
sprake. Voor degenen die al langer op Overdam tennissen, zal dit geen onbekend fenomeen zijn.
Maar wat is dat nou (ook alweer), dat zwerven?
Zwerven betekent dat je op een baan van een andere vereniging speelt zonder af te hangen. Je hoeft
dan niet vooraf een baan te reserveren.
Het zwerven is wederzijds. Dat houdt in dat TCO/TVK-ers op de banen van AMIE kunnen zwerven en
dat AMIE-leden op de banen van TCO/TVK kunnen zwerven.
Wanneer leden van de andere vereniging op hun gereserveerde baan willen spelen, ben je verplicht
direct (en met een glimlach) plaats te maken.
Als je wilt weten op welke baan je kunt zwerven, kijk je op het scherm (naast het kantoor van Ellen).
Daarnaast hangt een baanschema met informatie hoe je kunt zwerven en op welke plek. Zwerven
kan alleen op de banen van TCO/TVK en AMIE.


Zwerven op een rij:


o Zwerven kan op alle dagen van de week. Alleen op doordeweekse dagen kan je niet zwerven
tussen 10.00-11.00 uur.
o Je kunt ook samen met leden van de andere vereniging spelen op deze manier. Dat kan NIET
tussen 10.00 en 11.00 uur en doordeweeks in de avond.
o Je hangt niet af, maar gaat gewoon op de baan spelen van de andere vereniging.
o Een baanschema is te zien in het clubhuis (naast het kantoor van Ellen) en op een aantal
plekken op het park.
o Leden van de eigen vereniging hebben altijd voorrang. Wees hoffelijk en maak plaats, of
verzoek vriendelijk plaats te maken wanneer je op de baan van je eigen vereniging wilt
spelen.
o Wanneer leden die gereserveerd hebben van een andere vereniging, op een baan willen
spelen, ben je verplicht direct (en met een glimlach) plaats te maken.


Wij zijn blij met deze extra mogelijkheid, voor onze leden.
Eind juni volgt een evaluatie, daarvoor vragen we jullie ervaringen. Laat ons deze svp weten. Ook
willen we het graag weten als je zelf nog met vragen zit.
We wensen jullie veel zwerfplezier toe!


Met sportieve groeten,
Bestuur TCO/TVK Bestuur AMIE