inschrijfformulier AMIE

Door hier te klikken download u een printbare versie!

logo-scan-amie

Lidmaatschap en Privacy omschrijving Tennisclub AMIE

Aanmeldingsformulier (Graag invullen in blokletters)

Tennisclub AMIE wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze (ex-)leden en daarom binnen de geldende wetgeving opereren.

Wat is privacy?

Privacy is iemands recht om met rust te worden gelaten.

Dit betekent ook dat we niet zo maar iemands persoonlijke gegevens (mogen) gebruiken.

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbaar persoon.

Het gaat dus om álle informatie over een persoon.

Welke persoonsgegevens heeft Tennisclub AMIE van haar leden nodig?

Om lid te kunnen zijn van Tennisclub AMIE hebben we de volgende gegevens van die persoon nodig:

Hr. / Mevr.: Voorletter(s)…………………………………Roepnaam ………………………….

Achternaam:……………………………………………… Geb.: ………………………………..

Adres:…………………………………………………. Huisnummer:…………………….

Postcode:………………Woonplaats:………………………………………………………………….

Tel. Nr.………………………………E-mail:……………………………………………………………

Datum:………………………………………………

Handtekening ter bevestiging van kennis te hebben genomen van het AVG………………………………………

Bij aanmelding pasfoto inleveren bij de secretaris!

Speelsterkte (landelijke norm): 5/6/7/8//9 of aantal jaar speelervaring:…………

Ik wil graag lid worden van Tennisclub AMIE en ben mij bewust dat Tennisclub AMIE niet aansprakelijk is voor schade

en/of ongevallen!

Ik wil wel / niet op de wachtlijst gezet worden voor het komend seizoen

Ik betaal €12,50 inschrijfgeld bij aanmelding, Rek. nr. ING reknr.NL58INGB0003554608 t.n.v. Tennisclub AMIE

Invullen en opsturen naar de Secretaris van Tennisclub AMIE

Erwin Klatt Rozentuin 13 2272 XA Voorburg

Privacy omschrijving Tennisclub AMIE

Naam, adres, huisnummer, woonplaats,.

Pasfoto (voor ledenherkenning) alleen via een wachtwoord zichtbaar!

Telefoonnummer

Emailadres

Geboortedatum

Geslacht

Jaar van aanmelding (i.v.m. vaststellen jubilea e.d.)

Om goed te kunnen werken beschikken de volgende personen over de persoonsgegevens van de leden:

Alle bestuursleden

Zie voor Privacy Omschrijving en Privacy Verklaring : https://tennisclub-amie.nl/mededeling-avg/

Zoek op de website:
AMIE actueel
Onze sponsoren
overdamlogo
Sport 2000 Voorburg