Privacyverklaring Tennisclub AMIE AVG:

AVG :

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van Tennisclub AMIE.

 

Meer informatie m.b.t. de AVG ontvangt u binnenkort via onze secretaris!

Volg deze link naar uitleg van de AVG

AVG   Omschrijving Tennisclub AMIE

Volg deze link naar de omschrijving.