Lidmaatschap

Tennisclub AMIE is een recreatieclub, die geen lid is van de KNLTB. De club heeft ca. 325 leden. Onze club speelt op Tennispark Overdam, Van Ruysdaellaan 3c te Leidschendam, telefoon: 070-317.85.79. Ons speelseizoen loopt van half maart tot half oktober. Onze leden mogen spelen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.30 uur (op woensdag van 9.00 tot 13.00 uur). Hierop zijn een paar uitzonderingen i.v.m. competitie e.d. Informatie hierover vindt u op ons mededelingenbord in het paviljoen.

Onze activiteiten:

–     een kennismakingstoernooi aan het begin van het seizoen

–     in het voorjaar een onderlinge dubbelcompetitie (maandag- en vrijdagochtend)

–     laddercompetitie

–     uitwisselingen met andere verenigingen

–     een zaterdagmiddagtoernooi

–     tijdens het hele seizoen iedere week een tossochtend of -middag

–     aan het eind van het seizoen een eindtoernooi

–     het aanbieden van tennislessen via Tennisschool Overdam

De contributie voor dit seizoen is vastgesteld op € 152,50.

Nieuwe leden betalen € 12,50 inschrijfgeld. Heeft u interesse om lid van Tennisclub AMIE te worden vul dan het inschrijfformulier in.

Heeft u geen computer, dan kunt u het inschrijfformulier ook sturen aan:

Tennisclub AMIE ledenadministratie,

u kunt het inschrijfformulier in de brievenbus van Tennisclub AMIE op Overdam deponeren.
Mocht u nog vragen hebben, stuurt u dan gerust een mail naar de secretaris.

José Remmerswaal (ledenadministratie)
E-mail:

Tennissen bij AMIE geschiedt op eigen risico.